E-health

E-health

E-health is absoluut geen nieuw begrip, maar sinds de Corona-crisis komt het wel veel meer voor binnen de fysiotherapie. Er zijn diverse definities van e-health, maar waar het op neerkomt is dat er bij e-health gebruik wordt gemaakt van nieuwe communicatietechnologieën om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen.

Doordat face-to-face behandeling momenteel nog steeds beperkt mogelijk is en we mensen toch van zorg willen voorzien, zijn ook wij overgestapt op e-health. Alhoewel verandering vaak weerstand oproept, was deze weerstand binnen ons team snel verdwenen toen we eenmaal een programma uitgekozen hadden.

Na een zoektocht waarbij diverse mogelijkheden de revue hebben gepasseerd, hebben we als praktijk gekozen voor Physitrack. Een super fijn programma waarmee wij u op afstand kunnen behandelen.

Dankzij physitrack kunnen we oefeningen, voorlichtingen, meetinstrumenten en beeldbellen combineren in één handige app. U krijgt van onze therapeut een toegangscode per mail toegestuurd. Met deze toegangscode krijgt u op uw smartphone, tablet of computer (let op, camera en microfoon zijn van belang) toegang tot uw online behandelomgeving. De therapeut kan met u beeldbellen, geeft u tips en adviezen, laat u oefeningen zien en kan vragenlijsten klaar zetten. U gaat daarna zelf aan de slag en houdt in het programma uw vorderingen bij. Wekelijks heeft u via beeldbellen contact met uw fysiotherapeut en samen bespreken jullie de voortgang. Heeft u tussendoor een vraag? Deze kunt u via uw online behandelomgeving aan uw therapeut stellen.

Wij zijn erg over deze manier van e-health te spreken en zien dit als een enorme aanvulling op onze reguliere behandelvormen, ook wanneer de Corona-crisis voorbij is.