Kinder-fysiotherapie

Kinder-fysiotherapie

Maakt u zich zorgen over de motorische ontwikkeling van uw kind? Heeft uw kind moeite om mee te komen op lichamelijk vlak, maar wellicht ook op sociaal-emotioneel vlak? Onze kinderfsyiotherapeut kan uw kind helpen.
Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en bijna ongemerkt, maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij kinderfysiotherapie. Onze kinderfysiotherapeut wil allereerst een volledig beeld krijgen van het motorisch niveau van uw kind. Hiervoor wordt informatie verzameld bij het kind zelf en bij de ouders, maar daarnaast soms ook bij leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen. Vervolgens zal de therapeut uw kind observeren en diverse leeftijdsafhankelijke testen afnemen. Alle bevindingen worden met u besproken en gezamenlijk zal er een behandelplan worden opgesteld. Tijdens de behandeling worden de motorische vaardigheden ontwikkeld en verbeterd. Dit gebeurt op een manier die aansluit bij de belevingswereld en verwachtingen van uw kind en met kindvriendelijke materialen.
Ook staat het geven van adviezen en voorlichting aan ouders en leerkrachten centraal tijdens de behandeling, zodat het geleerde ook thuis en/of op school toegepast kan worden. Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.

Voor de kinderfysiotherapie werken we samen met de gerenommeerde kinderfysiotherapiepraktijk de Bundeling. De Bundeling zorgt voor een ervaren kinderfysio in onze praktijk. Uw kind wordt bij ons behandeld door Marijke van Herpt. Marijke heeft zich binnen de kinderfysiotherapie gespecialiseerd in fijne motoriek (bv schrijfproblemen) en prikkelverwerking.

Mocht uw kind meerdere zorg nodig hebben, dan kunt u binnen Gezondheidscentrum d’n Dippo (waar Eurelings Fysiotherapie gevestigd is) ook nog terecht voor podotherapie, logopedie en ergotherapie. Binnen d’n Dippo wordt nauw door de verschillende disciplines samengewerkt waardoor uw kind de best mogelijk zorg ontvangt.