Gezondheidscentrum d’n Dippo

Gezondheidscentrum d’n Dippo

Fysiotherapie Eurelings is gevestigd in Gezondheidscentrum d’n Dippo. De geschiedenis van d’n Dippo begint in 1939, wanneer een stuk grond in Klein Haasdal door lokale ondernemers wordt gekocht. Op het stuk grond wordt een groot pand gebouwd dat jarenlang zijn diensten bewijst aan de Boerenbond. Erik Eurelings koopt het pand in 2005 om er zijn fysiotherapiepraktijk en woonhuis in te vestigen. Rond 2010 worden de voormalige praktijkruimte en parkeerplaats te klein en wordt voor uitbreiding gekozen. Tijdens de verbouwing van de privéwoning tot praktijkruimte wordt besloten om van de praktijk een gezondheidscentrum te maken.
Het voormalige Boerenbondpand blijkt in de volksmond beter bekend te zijn als d’n Dippo, een verbastering van ‘het depot’ omdat het jarenlang dienst heeft gedaan als opslagruimte voor de Boerenbond. Over de naam van het gezondheidscentrum wordt niet lang nagedacht, dat moet ‘d’n Dippo’ worden.
Tegenwoordig zijn diverse zorgdisciplines in d’n Dippo gevestigd, kijk voor een actueel overzicht op www.dndippo.nl. Doordat we allemaal in één gebouw gevestigd zijn, is samenwerken veel gemakkelijker en kunnen we snel van elkaars expertise gebruik maken. Dit komt de zorg van de patiënt ten goede. Binnen d’n Dippo is door alle zorgverleners een samenwerkingsrichtlijn opgesteld waarin de manier van samenwerking gedefinieerd staat. Wanneer u binnen d’n Dippo van meerdere zorgverleners gebruik moet maken, hoeft u bijvoorbeeld maar één keer uw NAW-gegevens te geven, worden onderlinge behandelplannen op elkaar afgestemd en wordt getracht u zoveel mogelijk zorg op één dag te kunnen bieden (daar waar de zorgverzekeraars dit toelaten).