Revalidatie

Revalidatie

Het doel van revalidatie is om u na een ziekte, ongeval of operatie weer zoveel mogelijk te leren. Revalideren gebeurt binnen onze praktijk zowel op individueel- als op groepsniveau. Tijdens een eerste afspraak wordt naar uw persoonlijke situatie gekeken, wat het doel is van uw bezoek aan onze praktijk, en wordt op basis van uw wensen uw persoonlijk behandelplan opgesteld. Indien u niet in staat bent om naar onze praktijk te komen, starten we het traject aan huis. Mogelijk heeft u al gerevalideerd in het ziekenhuis of in een revalidatiekliniek. Wij ontvangen dan van uw behandelend arts of therapeut graag een verslag hiervan. Afhankelijk van uw hulpvraag zal op individuele basis of in groepsverband geoefend en getraind worden.
Met betrekking tot groepstherapieën zijn wij gespecialiseerd in long- en hartrevalidatie, in looptraining bij claudicatio intermittens (etalagebenen) en in oncologische revalidatie. Indien het niet te verwachten is dat u op korte termijn volledig herstelt, leren wij u ook om met uw beperkingen om te gaan. Bij (ingewikkelde) revalidatieprocessen kunt u bovendien optimaal profiteren van onze huisvesting binnen Gezondheidscentrum d’n Dippo. Indien uw persoonlijke situatie dit vereist wordt met de hier ook gevestigde podotherapeute, ergotherapeute, oefentherapeute Cesar en logopediste nauw samengewerkt om u een op maat gemaakt behandelplan aan te kunnen bieden.