Klachten bij kanker

Klachten bij kanker

De fysiotherapeut is niet de zorgverlener waar men in eerste instantie aan denkt in combinatie met kanker. Toch kan de oncologiefysiotherapeut een belangrijke rol spelen gedurende het ziekteproces. Michelle Dols, onze oncologiefysiotherapeute, heeft zich binnen onze praktijk gespecialiseerd in kanker.

Oncologiefysiotherapie richt zich specifiek op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van kanker of ten gevolge van de medische behandeling van kanker. Hierbij kan gedacht worden aan conditieverlies, vermoeidheid, pijnklachten, maar ook lymfoedeem, spierzwakte, stug littekenweefsel, stijfheid van spieren of verminderde beweeglijkheid van gewrichten. Bewegen speelt tijdens de behandeling een belangrijke rol. Bewegen is voor iedereen natuurlijk belangrijk, maar kankerpatiënten hebben er extra veel baat bij. Oncologiefysiotherapeuten helpen echter niet alleen bij de lichamelijke impact die kanker heeft, maar ook bij psychische en sociale klachten, zoals bij het verlichten van spanningsklachten die toch vaak ook een belangrijke rol spelen.

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat trainen onder begeleiding van een oncologiefysiotherapeut een positief effect heeft op kracht, conditie, herstel en kwaliteit van leven.

Naast individuele oncologische therapie bieden we in onze praktijk ook groepstherapieën aan voor patiënten met kanker. In kleine groepen van 3 tot 4 personen wordt onder begeleiding van Michelle gewerkt om uw kwaliteit van leven te vergroten. Voordat u deel kunt nemen aan de groepstherapie is een individuele screening noodzakelijk om uw startniveau te kunnen bepalen. Bewegen staat tijdens de groepstherapie centraal, maar het sociale aspect van de groepstherapie mag zeker niet onderschat worden. Op basis van onze ervaring met andere groepstherapieën weten we dat het sociale contact met lotgenoten als positief ervaren wordt.