PNE

PNE

Wat is Percutaneous Needle Electrolysis (PNE)?

Percutaneous Needle Electrolysis (PNE) is een innovatieve behandelmethode voor chronische peesklachten, slijmbeursontsteking, kapsel- en bandenklachten, zenuwinklemmingen en acute spierklachten. Bij PNE wordt er onder echogeleiding een Dry-Needle naald in het aangedane weefsel, of in de directe omgeving ervan, aangebracht. Vervolgens wordt er via de Dry-Needle naald een korte galvanische stroom toegediend. De stroomtoediening vindt plaats in 3 seconden. Het is aangetoond dat de hoge intensiteit in combinatie met een korte behandelduur uitermate effectief is. Door PNE is het mogelijk om complexe chronische klachten te behandelen, maar daarnaast is PNE ook geschikt om acute klachten sneller te behandelen.

De toepassing van PNE brengt verschillende voordelen met zich mee:
– Hoge aantoonbare effectiviteit bij langdurige chronische klachten
– Goed combineerbaar met andere vormen van actieve therapie

– Lokale behandeling die direct op het aangetaste weefsel, of in de directe omgeving ervan, wordt aangebracht
– Geen aantasting van gezond weefsel
– Zeer goede behandelresultaten bij langdurige chronische klachten
– Behandeling onder echografische controle
– De kans op recidief is minimaal
– Efficiënt, kortdurend en snel

Vaak zijn 3 of 4 PNE-behandelingen voldoende om een significante vermindering in pijn te krijgen. Heeft u echter een chronische blessure dan kost het meer tijd om te herstellen. Een PNE- behandeling is niet een op zichzelf staande therapievorm, het wordt gecombineerd met een daarop afgestemd wetenschappelijk onderbouwd oefenprogramma.

Binnen onze praktijk is Erik Eurelings gespecialiseerd in de PNE-behandelingen.