Oncologie-fysiotherapie

Oncologie-fysiotherapie

Wanneer u of iemand in uw naaste omgeving de diagnose kanker krijgt, heeft dat een enorme impact. Er komt ontzettend veel op patiënten, hun familie en vrienden af: vele bezoeken aan het ziekenhuis, medicijnen, misschien zelfs een operatie, radiotherapie of chemotherapie. De fysiotherapeut is niet de zorgverlener waar men in eerste instantie aan denkt in combinatie met kanker. Toch kan de oncologiefysiotherapeut een belangrijke rol spelen gedurende het ziekteproces. Niet elke fysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling bij kanker. Als fysiotherapeut kan men een master-opleiding tot oncologiefysiotherapeut volgen. De opleiding staat helemaal in het teken van de vaak complexe problematiek waar mensen met kanker mee te maken krijgen.

Individuele therapie
Oncologiefysiotherapie richt zich specifiek op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van kanker of ten gevolge van de medische behandeling van kanker. Hierbij kan gedacht worden aan conditieverlies, vermoeidheid, pijnklachten, maar ook lymfoedeem, spierzwakte, stug littekenweefsel, stijfheid van spieren of verminderde beweeglijkheid van gewrichten. Bewegen speelt tijdens de behandeling een belangrijke rol. Bewegen is voor iedereen natuurlijk belangrijk, maar kankerpatiënten hebben er extra veel baat bij. Oncologiefysiotherapeuten helpen echter niet alleen bij de lichamelijke impact die kanker heeft, maar ook bij psychische en sociale klachten, zoals bij het verlichten van spanningsklachten die toch vaak ook een belangrijke rol spelen.

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat trainen onder begeleiding van een oncologiefysiotherapeut een positief effect heeft op kracht, conditie, herstel en kwaliteit van leven. De oncologiefysiotherapeut kan zowel tijdens de behandel-, de herstel-, de palliatieve-, en/of de terminale fase ingezet worden.

Groepstherapie
Naast individuele oncologische therapie bieden we in onze praktijk ook groepstherapieën aan voor patiënten met kanker. In kleine groepen van 3 tot 4 personen wordt onder begeleiding van onze oncologiefysiotherapeute Michelle Dols gewerkt om uw kwaliteit van leven te vergroten. Voordat u deel kunt nemen aan de groepstherapie is een individuele screening noodzakelijk om uw startniveau te kunnen bepalen. Bewegen staat tijdens de groepstherapie centraal, maar het sociale aspect van de groepstherapie mag zeker niet onderschat worden. Op basis van onze ervaring met andere groepstherapieën weten we dat het sociale contact met lotgenoten als positief ervaren wordt.

OncoNetZuyd
We zijn aangesloten bij OncoNetZuyd, een samenwerkingsverband van ervaren en betrokken oncologiefysiotherapeuten. Om de kwaliteit van de geboden zorg door de oncologiefysiotherapeut zo goed mogelijk te borgen is OncoNetZuyd in het leven geroepen. Binnen het netwerk wordt, door onder andere gerichte scholing, steeds nieuwe kennis en kunde opgedaan om de geboden zorg te blijven verbeteren.