Patiënttevredenheid

Patiënttevredenheid

We vinden de mening van onze patiënten en cliënten belangrijk. Vandaar dat wij op diverse manier proberen de patiënttevredenheid in kaart te brengen. Als praktijk nemen we deel aan de PREM (Patiënt Reported Experience Measure). De PREM is een landelijk afgestemde meetmethode om patiëntervaringen te meten. Een PREM is een (korte) vragenlijst die patiënten invullen waarin wordt gevraagd hoe patiënten hun zorg (hebben) ervaren. Indien u bij ons in behandeling bent, vragen wij u of u wenst deel te nemen aan de PREM. Wanneer u uw ervaringen wilt delen, stuurt een onafhankelijk bureau een mail met hierin een link naar de online vragenlijst. Wij krijgen terugkoppeling over de ingevulde vragenlijsten en kunnen hiermee onze dienstverlening weer verbeteren. Aangezien wij uw feedback graag willen ontvangen, moedigen wij deelname aan de PREM ten zeerste aan.
Vanaf 2012 doen wij aan patiënttevredenheidsonderzoeken mee. Het gemiddelde responspercentage over al deze jaren van onze patiënten is ongeveer 50%. Meer dan 1000 patiënten hebben de vragenlijst in het verleden al ingevuld. Onderaan deze pagina vindt u de meest actuele beoordeling (deze wordt jaarlijks afgegeven).
Indien u niet deel wilt nemen aan de PREM of alleen fitnesscliënt bij ons bent en toch graag uw feedback wilt geven, kunt u het Meldingsformulier VAK (verbeteringen, afwijkingen, klachten) opvragen bij een van de therapeuten. Lever het ingevulde formulier in bij uw behandelend therapeut of deponeer het in de brievenbus die in de wachtkamer hangt.

Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest