Patiënttevredenheid

Patiënttevredenheid

We vinden de mening van onze patiënten en cliënten belangrijk. Vandaar dat wij op diverse manier proberen de patiënttevredenheid in kaart te brengen. Als praktijk nemen we deel aan de CQ-Index. De afkorting CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Het is de meest actuele wetenschappelijk gevalideerde meetstandaard. Het gebruik van de CQ-index wordt gesteund door het ministerie van VWS en alle partijen in de zorg. Indien u bij ons in behandeling bent, vragen wij u of u wenst deel te nemen aan de CQ-index. Wanneer u uw ervaringen wilt delen, stuurt een onafhankelijk bureau een mail met hierin een link naar de online vragenlijst. Wij krijgen terugkoppeling over de ingevulde vragenlijsten en kunnen hiermee onze dienstverlening weer verbeteren.  
Aangezien wij uw feedback graag willen ontvangen, moedigen wij deelname aan de CQ-index ten zeerste aan. Vanaf 2012 doen wij aan de CQ-index mee. Het gemiddelde responspercentage over al deze jaren van onze patiënten is ruim 50%. Meer dan 700 patiënten hebben de vragenlijst reeds ingevuld en geven onze therapeuten als gemiddeld cijfer een 8.9!
Indien u niet deel wilt nemen aan de CQ-index of alleen fitnesscliënt bij ons bent en toch graag uw feedback wilt geven, kunt u het Meldingsformulier VAK (verbeteringen, afwijkingen, klachten) downloaden, of opvragen bij een van de therapeuten. Lever het ingevulde formulier in bij uw behandelend therapeut of deponeer het in de brievenbus die in de wachtkamer hangt.