Kwaliteit & privacy

Kwaliteit & privacy

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Dit betekent dat alleen therapeuten die de officiële studie hebben afgerond, aan alle basiseisen voldoen, en staan ingeschreven in het BIG-register van de overheid zelfstandig patiënten mogen behandelen als fysiotherapeut. Onze therapeuten voldoen natuurlijk aan deze eis. Daarnaast zijn zij allemaal ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF.

Naast kwaliteitseisen houden wij ons ook aan de privacyregels. Vanaf mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywet ‘de algemene verordening gegevensbescherming’ afgekort AVG. Deze wet geeft u meer rechten en organisaties, zoals ook onze praktijk, meer verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.

Ook hebben we de plicht om u goed te informeren. Hiervoor hebben we een privacyreglement opgesteld dat u hieronder kunt inzien. Omdat wij u continu zorg aan willen bieden die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen vindt u op onze site documenten die hierbij voor u van belang zijn, te weten:

Bejegening
Betalingsvoorwaarden
Huisregels
Privacyverklaring Fysiotherapie Eurelings