Kwaliteit & privacy

Kwaliteit & privacy

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Dit betekent dat alleen therapeuten die de officiële studie hebben afgerond, aan alle basiseisen voldoen, en staan ingeschreven in het BIG-register van de overheid zelfstandig patiënten mogen behandelen als fysiotherapeut. Onze therapeuten voldoen natuurlijk aan deze eis. Daarnaast zijn zij allemaal ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF. Het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie is in het leven geroepen om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren. Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het CKR inschrijven.

Naast kwaliteitseisen houden wij ons ook aan de privacyregels. Vanaf mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywet ‘de algemene verordening gegevensbescherming’ afgekort AVG. Deze wet is in het leven geroepen omdat tegenwoordig organisaties veel meer willen weten van u. Ook worden deze gegevens meestal ergens opgeslagen.

Zelf laat u ook, bewust of onbewust, online en offline veel gegevens achter. De nieuwe wet geeft u meer rechten en organisaties, zoals ook onze fysiopraktijk, meer verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Ook hebben we de plicht om u goed te informeren. Hiervoor hebben we een privacyreglement opgesteld dat u hieronder kunt inzien.

Om onze visie inzichtelijk te maken schrijven wij een kwaliteitsjaarverslag. Een kopie van het kwaliteitsjaarverslag kan per mail opgevraagd worden. Omdat wij u continu zorg aan willen bieden die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen vindt u op onze site documenten die hierbij voor u van belang zijn, te weten:
Bejegening
Betalingsvoorwaarden
Huisregels
Privacyverklaring Fysiotherapie & Fysiofitness Eurelings